โซฟา 2 ที่นั่ง(โครงไม้สัก)

โซฟา 2 ที่นั่ง(โครงไม้สัก)

รายละเอียด : โครงไม้สักและไม้อัดสัก เบาะนวมบุผ้า ขาสแตนเลส

ขนาด : 92*213*(40+20) ซม.

จำนวน : 5 ตัว

ราคา : 5,500 บาท

ราคาขาย
5,500บาท
จำนวน:

 • DSCF6860_resize.JPG
  โซฟา 3 ที่นั่ง รายละเอียด : โซฟา 3 ที่นั่ง โครงไม้อัดสัก เบาะนวมบุผ้า พนักพิงปรับระดับได้ สภาพดี แข็งแรง ขนาด : 70*200*(40+40) ซม. จำนวน : 2ตัว ราคา : 4,500 บาท/ตัว
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF6937_resize.JPG
  โซฟา 3 ที่นั่ง(โครงไม้สัก) รายละเอียด : โซฟา 3 ที่นั่ง โครงไม้สักและไม้อัดสัก เบาะนวมบุผ้า ขาสแตนเลส ขนาด : 84*214*(40+20) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 5,900 บาท
  ราคาขาย 5,900บาท

 • DSCF6950_resize.JPG
  โซฟา 1 ที่นั่ง รายละเอียด : อาร์มแชร์ 1 ที่นั่ง โครงไม้อัดสัก เบาะนวมบุผ้า ขาสแตนเลส ขนาด : 70*75*(40+32) ซม. จำนวน : 10 ตัว ราคา : 1,700 บาท/ตัว
  ราคาขาย 1,700บาท

 • DSCF1248(1)_resize.JPG
  โซฟาสีเทา 2 ที่นั่ง โซฟาสีเทา 2 ที่นั่ง รายละเอียด : เบาะนุ่ม ไม่มีหมอน สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 74*145*(62*79) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF1282(1)_resize.JPG
  โซฟาไม้ยางพารา 1 ที่นั่ง โซฟาไม้ยางพารา 1 ที่นั่ง รายละเอียด :แข็งแรง ไม้ยางพารา มีลิ้นชัก ขนาด : 87*100*(60*94) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 6,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 6,900บาท

 • DSCF1285(1)_resize.JPG
  โซฟาไม้ยางพารา 3 ที่นั่ง โซฟาไม้ยางพารา 3 ที่นั่ง รายละเอียด :แข็งแรง ไม้ยางพารา มีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก ขนาด : 87*197*(60*94) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 15,500 บาท / ตัว
  ราคาขาย 15,500บาท

 • DSCF1307(1)_resize.JPG
  โซฟานอน โซฟานอน รายละเอียด : ขาเหล็กแข็งแรง เบาะนุ่ม หัวบนปรับพิงได้ ขนาด : 85*155*(43*75) ซม. จำนวน : 3 ตัว ราคา : 3,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 365861931_969220424353486_5169789559578819984_n.jpg
  โซฟาหนัง 2 ฝั่ง รายละเอียด : โซฟาหนัง 2 ฝั่ง แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 113*122*(40*88) ซม. จำนวน : 2ตัว ราคา : 3,900 บาท
  ราคาขาย 3,900บาท

 • DSCF9121._resize.JPG
  สตูลยาวรายละเอียด สตูลยาว สภาพสวยพ้รอมใช้งานขนาด 40*185*80 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 387561768_838798384561144_7259570094555227505_n.jpg
  โซฟาพักคอย ลายหนังจระเข้สีดำ รายละเอียด : โซฟาพักคอย ลายหนังจระเข้สีดำ ขาไม้ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 100*160*44 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 5,500 บาท / ตัว
  ราคาขาย 5,500บาท

 • 399861572_718235733063556_8420830949370754068_n.jpg
  โซฟาหวายสีดำ 2 ที่นั่ง รายละเอียด : โซฟาหวายสีดำ 2 ที่นั่ง เบาะนุ่ม สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 80*140*(60*75) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 3,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 399961490_287112424297165_8642806566104881121_n.jpg
  โซฟาหวาย 2 ที่นั่ง รายละเอียด : โซฟาหวาย 2 ที่นั่ง มีเบาะนั่ง เบาะพิง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 82*141*(60*74) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 3,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 394031058_256911717003936_4054286276337510792_n.jpg
  โซฟาหวาย 3 ที่นั่ง รายละเอียด : โซฟาหวาย 3 ที่นั่ง มีเบาะนั่ง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 82*186*(63*85) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 5,500 บาท / ตัว
  ราคาขาย 5,500บาท

 • 405372320_342084921748246_7939843757065802233_n.jpg
  โซฟา2 ที่นั่งไม้ประดู่(ตามสภาพ) รายละเอียด : โครงไม้ประดู่ เบาะผ้า (ตามสภาพ) ขนาด : 75*150*(45*40) ซม. จำนวน : 2 ตัว ราคา : 5,900 บาท/ตัว
  ราคาขาย 5,900บาท

 • 405408193_309499015242686_6670163226383980851_n.jpg
  โซฟาหนังตัวเล็ก รายละเอียด : โซฟาหนัง เบาะนุ่ม ขาแข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 66*120*(40*88) ซม. จำนวน : 4 ตัว ราคา : 2,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,900บาท

 • 371505883_3595335350685207_5548773395403801155_n.jpg
  โซฟาอาร์มแชร์ (เบาะยุบตามสภาพ) รายละเอียด : โซฟาอาร์มแชร์ เบาะยุบ แต่ใช้งานได้ปกติ หมอนสวย ผ้าโซฟาสวย สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 82*100*65 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 1,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,900บาท

 • 406839132_912238037184119_8238487658913635849_n.jpg
  โซฟานอน (เบาะยุบตามสภาพ) รายละเอียด : โซฟานอน เบาะยุบ แต่ใช้งานได้ปกติ หมอนสวย ผ้าโซฟาสวย สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 76*180*65 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 2,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,900บาท

 • 409437877_1097527601241180_890097069555458792_n.jpg
  โซฟา 2 ที่นั่ง(โครงไม้สัก) รายละเอียด : โครงไม้สักและไม้อัดสัก เบาะนวมบุผ้า ขาสแตนเลส ขนาด : 92*213*(40+20) ซม. จำนวน : 16 ตัว ราคา : 5,500 บาท
  ราคาขาย 5,500บาท

 • 416115125_230008140190793_8719985573519729721_n.jpg
  โซฟาพักคอย สีส้มขาแสตนเลส รายละเอียด : โซฟาพักคอย เบาะผ้าสีส้ม ขาแสตนเลส ไม่มีที่พิงหลัง เบาะนุ่ม ขาแข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 60*190*44 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 3,900 บาท /...
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 416130354_1348759242672285_7032992610254683801_n.jpg
  โซฟาผ้า ขาแสตนเลส รายละเอียด : โซฟา เบาะและพนักพิงเป็นผ้า ขาแสตนเลส เบาะนุ่ม นั่งสบาย สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 66*200*(23*43) ซม. จำนวน : 3 ตัว ราคา : 4,500 บาท / ตัว
  ราคาขาย 4,500บาท

 • 416152915_421675473520701_1006925079268750169_n.jpg
  โซฟาผ้ากำมะยี่ วงรี รายละเอียด : โซฟากำมะยี่ วงรี มีพนักพิง มีพนักพิงซ้ายและขวา เบาะนุ่ม แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 100*170*45 ซม. จำนวน : 68 ตัว ราคา : 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 420509717_1819989065131179_7835874800408310082_n (1).jpg
  โซฟาผ้ากำมะยี่ วงรี สีน้ำตาล รายละเอียด : โซฟากำมะยี่ วงรี มีพนักพิง มีพนักพิงซ้ายและขวา เบาะนุ่ม แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 100*170*45 ซม. จำนวน : 2 ตัว ราคา : 3,200 บาท / ...
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 416197713_1541447369730054_1041348186410010053_n.jpg
  สตูลเบาะผ้า รายละเอียด : สตูลเบาะผ้า สตูลรูปทรง 4 เหลี่ยม ขนาด 70*70*35 ซม.เบาะหนานุ่ม นั่งได้ ใช้พาดขาได้ สีครีม ขาเป็นไม้ สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 70*70*35 ซม. จำนวน : 2 ตัว ราคา...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 418867245_7118051331610414_3043609215753091700_n.jpg
  โชฟา 2 ที่นั่งสีครีม รายละเอียด : โชฟา 2ที่นั่ง สีครีม เบาะผ้า พร้อมหมอนอิง 4 ใบ ขาไม้ สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 80*180*40 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 4,900 บาท/ตัว
  ราคาขาย 4,900บาท

 • 420537767_1042929466964719_5870047339146983562_n.jpg
  โซฟาสีขาว 3 ที่นั่ง รายละเอียด : โซฟาสีขาว 3 ที่นั่ง เบาะนุ่ม มีรอยนิดหน่อย แข็งแรง พร้อมใช้งาน ขนาด : 85*210*60 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 5,500 บาท / ตัว
  ราคาขาย 5,500บาท

 • 428241937_1479680816089211_7602242336314296555_n.jpg
  ชุดโซฟาตัวแอลสีแดง ผ้ากำมะยี่ รายละเอียด : ชุดโซฟาตัวแอล เบาะนุ่ม สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : (48*148)*244*51 ซม. จำนวน : 1 ชุด ราคา : 6,900 บาท / ชุด
  ราคาขาย 6,900บาท

 • 428188074_317024891348998_6537982244707638837_n.jpg
  ชุดโซฟาตัวแอลปรับเบาะเสริมเบาะได้ ผ้ากำมะยี่ รายละเอียด : ชุดโซฟาตัวแอลปรับเบาะเสริมเบาะได้ ผ้ากำมะยี่ สามารถดึงออกมาได้ และสามารถปรับเบาะเอนได้ด้านหลังได้ เบาะนุ่ม สภาพสวยพร้อมใช้...
  ราคาขาย 8,500บาท

 • 428308943_915104390166685_6646542621373294742_n.jpg
  โซฟาหนัง มีเบาะเสริม รายละเอียด : โซฟาหนัง มีเบาะเสริม สามารถดึงออกมาได้ มีช่องใส่ของด้านข้าง เบาะนุ่ม สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 160*163*(42*60) ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 6,900 บาท ...
  ราคาขาย 6,900บาท

 • 428464174_1105761447225942_3944808259231062539_n.jpg
  โซฟาแอลผ้าลูกฟูก รายละเอียด : โซฟาแอลผ้าลูกฟูก แข็งแรง เบาะนุ่ม สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 87*(162*220)*63 ซม. จำนวน : 1 ตัว ราคา : 4,900 บาท / ตัว
  ราคาขาย 4,900บาท
Visitors: 864,423