ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีดำ)

ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีดำ)

รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีดำ) สภาพสวยพร้อมใช้งาน

ขนาด 40*160*80 ซม.

จำนวน 1 ตัว

ราคา 2,200 ตัว

ราคาขาย
2,200บาท
จำนวน:

 • DSCF3370.png
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมีล้อเลื่อนรหัสสินค้า:000885ราคา: 590.00บาทรายละเอียด:ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมือสอง ขนาด 41*55*63 ซม.สภาพสวยแข็งแรง มีล้อเลื่อน สินค้ามีจำนวน 15 ตู...
  ราคาขาย 590บาท

 • DSCF5332.png
  ตู้เก็บเอกสารมืือสอง รายละเอียด : ตู้เก็บเอกสารมือสอง ยี่ห้อ Moflex สภาพสวยผลิตจากไม้ปาร์ทิเกิ้ลคุณภาพดี ปิดผิวด้วยPvcและเมลามีน ขนาด : 50*145*52 ซม. จำนวน : 80 ราคา : 1500...
  ราคาขาย 1,500บาท

 • DSCF5963_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บของเอนกประสงค์ รายละเอียด : ตู้เหล็กเก็บของเอนกประสงค์ ปรับระดับชั้นได้ เหล็กหนาแข็งแรง ขนาด : 30*92*215 ซม. จำนวน : 30 ราคา : 2900 บาท
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF5955_resize.JPG
  ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ช่องรายละเอียด : ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ช่อง มีกุญแจรหัสและmasterkey สภาพสวย แข็งแรงขนาด : 46*91.5*183 ซม.จำนวน : 40 ตู้ราคา : 4500 บาท
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF7765(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายเหล็กมือสองยี่ห้อ UBรายละเอียด : ยี่ห้อ UB มี 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 39*60*68 ซม. จำนวน : 200 ตัว ราคา : 1200 บาท/ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF8049_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายละเอียด : ยี่ห้อ LUCKY สภาพสวยแข็งแรงขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 2900 บาท
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF8065_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักรายละเอียด : ยี่ห้อ OKAMURA สภาพสวยแข็งแรงขนาด : 45*90*122 ซม.จำนวน : 20 ตู้ราคา : 3900 บาท
  ราคาขาย 3,900บาท

 • DSCF8064_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด รายละเอียด :ภายในมีลิ้นชักเก็บ 3 ลิ้นชัก สภาพสวยแข็งแรง ขนาด : 40*90*210 ซม. จำนวน : 7 ตู้ ราคา : 5500 บาท
  ราคาขาย 5,500บาท

 • DSCF9301._resize.JPG
  ตู้ไม้โมบายเอกสาร 2 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้ไม้โมบายเอกสาร 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 60*48*65 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9319._resize.JPG
  ตู้ไม้โมบายเอกสาร 3 ลิ้นชัก รายละเอียด ตู้ไม้โมบายเอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด 60*48*65 ซม. จำนวน 20 ตัว ราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9337._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9372._resize.JPG
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีขาว)รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีขาว) สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*160*80 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9365._resize.JPG
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีไม้)รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีไม้) สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*160*80 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9486._resize.JPG
  ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 42*60*75 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 1,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9492._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 47*62*132 ซม.จำนวน 15 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9506._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่รายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*110 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9499._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*77 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9511._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 91*46*122 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9803._2.JPG
  ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดรายละเอียดตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 90*45*150 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 1200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9808._2.JPG
  ตู้ไม้เก็บเอกสาร ด้านบน 2 ชั้น ด้านล่าง 2 บานเปิดรายละเอียดตู้ไม้เก็บเอกสาร ด้านบน 2 ชั้น ด้านล่าง 2 บานเปิด สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 90*45*150 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 1200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9812._2.JPG
  ตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 บานเปิดรายละเอียดตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 บานเปิด สภาพสวพยร้อมใช้งานขนาด 80*40*150 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 1,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9816._2.JPG
  ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด ตัวสูงรายละเอียดตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด ตัวสูงสภาพสวพยร้อมใช้งานขนาด 40*40*150 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9899._2.JPG
  ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อรายยละเอียด ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อ สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*39*53 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9911._2.JPG
  ตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิดรายละเอียดตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิด สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 200*50*64 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 4500 บาท
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF9924._2.JPG
  ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9940._2.JPG
  ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 39*63*68 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 1200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9946._2.JPG
  ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชักรายละเอียดตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 43*50*65 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9961._2.JPG
  ตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชักรายละเอียดตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*48*65 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9966._2.JPG
  ตู้เก็บเอกสารไม่มีล้อขาสีเทารายละเอียดตู้เก็บเอกสารไม่มีล้อขาสีเทา สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 60*47*75 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 390 บาท / ตัว
  ราคาขาย 390บาท

 • DSCF0268._2.JPG
  ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์รายละเอียด ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ (มีล้อเลื่อน)ขนาด 32*74*45*74 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 390 บาท / ตัว
  ราคาขาย 390บาท

 • DSCF0591(1)_resize.JPG
  ชั้นไม้วางของ ชั้นไมวางของ มือสอง รายละเอียด : ขนาด : 31*107*245ซม. จำนวน : 2 ตู้ ราคา 3200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF0468 (1)_resize.JPG
  ตู้เก็บแบบ ตู้เก็บแบบ มือสอง รายละเอียด : ขนาด : 81*112*132 ซม. จำนวน : 2 ใบ ราคา3500 บาท / ใบ
  ราคาขาย 3,500บาท

 • DSCF0469_resize.JPG
  ตู้เหล็กวางหนังสือมือสอง รายละเอียด : เหล็กหนา แข็งแรง สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 31*92*161 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 2200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF0535(1)_resize.JPG
  ตู้แฟ้ม ตู้แฟ้ม มือสอง รายละเอียด : ขนาด : 31*92*181 ซม. จำนวน : 54 ใบ ราคา2,200บาท / ใบ
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF0807.1_resize.JPG
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด รายละเอียด : 2 บานเปิด มี 1 ชั้นใส่ของ สภาพสวยพร้อมใช้ ขนาด : 40*80*80 ซม. จำนวน : 10 ใบ ราคา 1200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF0813.1_resize.JPG
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลายไม้ ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลายไม้ รายละเอียด : ขนาด : 45*90*74 ซม. จำนวน : 20 ใบ ราคา 1200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 309103177_485701403573141_4716923230997486102_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง รายละเอียด : ยี่ห้อ Lucky เหล็กหนา สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*91.5*183 ซม. จำนวน : 18 ตู้ ราคา : 3200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF0894(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก รายละเอียด : ขนาด : 40*50*65 ซม. จำนวน : 24 ตัว ราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF0898(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายเล็กสีขาว ตู้โมบายเล็กสีขาว รายละเอียด : ขนาด : 30**50*65 ซม. จำนวน : 54 ตัว ราคา 590 บาท / ตัว
  ราคาขาย 590บาท

 • DSCF9574(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด รายละเอียด : ตู้ มี 2 บานเปิด มีชั้นด้านใน สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*182 ซม. จำนวน : 3 ตู้ คละแบบ คละสี ราคา 3,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF1072(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB สูง 4 ลิ้นชัก ตู้เอกสาร UB สูง 4 ลิ้นชัก รายละเอียด : มี 4 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 62*46*140 ซม. จำนวน : 6 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1083(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 3 ตู้ ราคา 1,900 บาท /ตู...
  ราคาขาย 1,900บาท

 • DSCF1078(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร2บานเปิดเตี้ย ตู้เอกสาร2บานเปิดเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเปิดทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*90*75 ซม. จำนวน : 4 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1089(1).JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีครีม ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีครีม รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 5 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1092(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 23 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1085(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB บานเลื่อนกระจก สีเทา,สีครีม ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : มี 2 สี สีครีม,สีเทา มีชั้นด้านใน บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*88 ซม. จำนวน :...
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1097(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky รายละเอียด : ตู้เอกสารสูง บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 5 ตู้ราคา : 2,900 บาท / ...
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF1095(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*110 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา 3,900 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,900บาท
Visitors: 687,639