ตู้แฟ้ม

ตู้แฟ้ม

⏹ตู้แฟ้ม มือสอง⏹
รายละเอียด : ตู้เก็บเอกสาร มี 2 สี สีครีม และสีเทา
ขนาด : 31*92*181 ซม.
จำนวน : 16ใบ
ราคา 2,200บาท / ใบ
ราคาขาย
2,200บาท
จำนวน:

 • DSCF8049_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายละเอียด : ยี่ห้อ LUCKY สภาพสวยแข็งแรงขนาด : 45*90*110 ซม. จำนวน :2 ตู้ ราคา : 2900 บาท
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF9337._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9492._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 47*62*132 ซม.จำนวน 23 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9506._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่รายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*110 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9499._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*77 ซม.จำนวน 5ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9511._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 91*46*122 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9911._2.JPG
  ตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิดรายละเอียดตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิด สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 200*50*64 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 4500 บาท
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF9924._2.JPG
  ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 370072491_316484507796115_6954178471758679581_n.jpg
  ตู้ใส่ของ ตัวสูง รายละเอียด : ตู้ใส่ของ ตัวสูง สีเขียว แข็งแรงสภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 31*107*245 ซม. จำนวน : 2 ตัว ราคา : 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF0469_resize.JPG
  ตู้เหล็กวางหนังสือมือสอง รายละเอียด : เหล็กหนา แข็งแรง สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 31*92*161 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 2200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 309103177_485701403573141_4716923230997486102_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง รายละเอียด : ยี่ห้อ Lucky เหล็กหนา สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*91.5*183 ซม. จำนวน :8 ตู้ ราคา : 3200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9574(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด รายละเอียด : ตู้ มี 2 บานเปิด มีชั้นด้านใน สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*182 ซม. จำนวน : 10 ตู้ คละแบบ คละสี ราคา 3,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF1072(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB สูง 4 ลิ้นชัก รายละเอียด : มี 4 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 62*46*140 ซม. จำนวน : 6 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1083(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 3 ตู้ ราคา 1,900 บาท /ตู...
  ราคาขาย 1,900บาท

 • DSCF1078(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร2บานเปิดเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเปิดทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*90*75 ซม. จำนวน : 4 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1089(1).JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีครีม รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 2 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1092(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 23 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1085(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB บานเลื่อนกระจก สีเทา,สีครีม ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : มี 2 สี สีครีม,สีเทา มีชั้นด้านใน บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*88 ซม. จำนวน :...
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1097(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky รายละเอียด : ตู้เอกสารสูง บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 5 ตู้ราคา : 2,900 บาท / ...
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF1095(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*110 ซม. จำนวน : 5 ตู้ ราคา 3,900 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,900บาท

 • DSCF1880(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*61*163 ซม. จำนวน : 6 ตู้ ราคา : 3,900 บาท / ตู้
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 350645782_2003075873371257_696835649046797379_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง สีขาว ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง สีขาว รายละเอียด : ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*182 ซม. จำนวน : 32 ตู้ ราคา : 3,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 351748910_1314291596132860_1907861456897634156_n.jpg
  ตู้เอกสารบานเลื่อน ตู้เอกสารบานเลื่อน รายละเอียด : ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบระแนง มีล้อ ด้านในมรล้เชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*71*109 ซม. จำนวน :5ใบ ราคา : 2,200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 351126426_755726262920783_5226743839134318777_n.jpg
  ชั้นวางของทรงวงรี ชั้นวางของทรงวงรี รายละเอียด : ชั้นวางของ มีรูปทรงเป็นวงรี มีล้อ แข็งแรง มีเหล็กั้นข้าง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 60*80*74 ซม. จำนวน : 3 ตัว ราคา : 1,700 บาท / ...
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 357995565_1478989105996644_8728215352801058025_n (1).jpg
  ตู้เอกสารบานเลื่อน UB สีเทา รายละเอียด : ตู้เอกสารบานเลื่อน รุ่น UB มีชั้นด้านใน ประตูเป็นบานเลื่อนทึบ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*106 ซม. จำนวน : 28 ตู้ ราคา : 3,200 /...
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 358023330_936198041013860_4903468054913753865_n (1).jpg
  ตู้เอกสารบานเลื่อน UB สีเทา ตัวเตี้ย รายละเอียด : ตู้เอกสารบานเลื่อน รุ่น UB มีชั้นด้านใน ประตูเป็นบานเลื่อนทึบ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*74 ซม. จำนวน : 3 ตู้ ราคา : ...
  ราคาขาย 2,900บาท

 • 366233943_1069699711103558_9099051113570140043_n.jpg
  ตู้ลิ้นชักเหล็ก 2 ลิ้นชัก LUCKY รายละเอียด : ตู้เหล็ก มี 2 ลิ้นชัก ยี่ห้อ LUCKT แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*75 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา : 2,200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 366757063_1608830762976204_4994897099784355157_n.jpg
  ตู้เหล็กบานเลื่อน รายละเอียด : ตู้เหล็กบานเลื่อน บานเลื่อนมี 1 บาน ด้านในมีชั้น และ ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*65 ซม. จำนวน : 61 ตู้ ราคา : 1,700 บาท /ตู้
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 375215749_1526045881561356_1674644558660916544_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง สีเทา,สีครีม รายละเอียด : ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก มี 18 ช่อง แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*183 ซม. จำนวน : สีเทา 2 ตูั สีครีม 5 ตู้ ราคา : 3,200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 349199711_578689227743780_3100341072089948697_n(1).jpg
  #Saleตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก #Saleตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชักรายละเอียด : ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด : 40*63*67 ซม.จำนวน : 100 ตัวราคา : 650 บาท / ตัว
  ราคาขาย 650บาท

 • 351046192_199899329209273_7355087837909807771_n.jpg
  ตู้โมบาย SALE ตู้โมบาย SALEรายละเอียด : ตู้โมบาย SALE มี 3 ลิ้นชัก กับ 2 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด : 40*50*61 - 40*50*64 ซม.จำนวน : 24 ใบราคา : 350 บาท / ใบ
  ราคาขาย 350บาท

 • 350373326_948441326396201_2948447778081578212_n.jpg
  ตู้โมบายเหล็กสีขาว ตู้โมบายเหล็กสีขาวรายละเอียด : ตู้โมบายเหล็กสีขาว มีล้อ แข็งแรง มี 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด : 40*56*60 ซม.จำนวน : 400 ใบราคา : 850 บาท / ใบ
  ราคาขาย 850บาท

 • 380992028_2420197151495110_4701259761124016420_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีล้อ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 35*50*65 ซม. จำนวน : 6 ใบ ราคา : 450 บาท / ใบ
  ราคาขาย 450บาท

 • 379539991_257594706680112_5439514550621139629_n.jpg
  ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 54*62*133ซม. จำนวน : 5 ตู้ ราคา : 2,700 บาท / ตู้
  ราคาขาย 2,700บาท

 • 379630235_1371075810492501_4171414386946255822_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีหูจับ รายละเอียด : ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีหูจับเหล็ก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*54*62 ซม. จำนวน : 35 ตัว ราคา : 450 บาท / ตัว
  ราคาขาย 450บาท

 • 379571520_297187763033500_7512287427999046022_n.jpg
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลายไม้ รายละเอียด ตู็เก็บเอกสาร2บานเปิดลายไม้ ด้านในมีชั้นเก็บของแข็งแรง สภาพดี: ขนาด : 45*90*74 ซม. จำนวน : 13 ตู้ ราคา 850 บาท / ตู้
  ราคาขาย 850บาท

 • 379631800_659696252794789_1989138080494986060_n.jpg
  ตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชัก รายละเอียด ตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด 45*48*65 ซม. จำนวน 8 ตัว ราคา 450 บาท / ตัว
  ราคาขาย 450บาท

 • 379631312_628402976073353_2654436694524825842_n.jpg
  ตู้โมบายเหล็ก3ลิ้นชัก รายละเอียด:ตู้โมบายเหล็ก 3ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด:39*63*68ซม. จำนวน:10ตัว ราคา:650บาท/ตัว
  ราคาขาย 650บาท

 • 379630216_633568285572941_6285802736502138033_n.jpg
  ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อ รายยละเอียด ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด 40*39*53 ซม. จำนวน 22 ตัว ราคา 590 บาท / ตัว
  ราคาขาย 590บาท

 • 383234572_215972677919508_8631407272850252505_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 บานเปิด รายละเอียดด : ตู้เอกสารบานเปิด มีชั้นด้านใน แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*90*85 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา : 1,200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 381968812_729321522544460_6252453529231700401_n.jpg
  ตู้โมบาย 3 ลิ้นชัก ไม่มีล้อ รายละเอียด : ตู้เอกสารโมบาย 3 ลิ้นชัก ไม่มีล้อ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน จำนวน : 37 ตู้ ราคา : 850 บาท / ตู้
  ราคาขาย 850บาท

 • 379557155_273245045592511_4628576440343027867_n.jpg
  ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สีเทา แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 38*56*70ซม. จำนวน : 22 ตัว ราคา : 950 บาท / ตัว
  ราคาขาย 950บาท

 • 385517384_626844312955081_7457997333743142963_n (1).jpg
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด Rock worth รายละเอียด : ตู้ไม้ 4 บานเปิด มีชั้นบนและชั้นล่าง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 61*80*160 ซม. จำนวน : 5 ตู้ ราคา :1,700 บาท / ตู้
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 371479208_1079532026824547_3891581656142792224_n.jpg
  ตู้โมบายสีเทา รายละเอียด : ตู้โมบาย สีเทา 3 ลิ้นชัก ตัวเหล็ก ท็อปโอเมก้า สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 63*40*68 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา : 850 บาท / ตู้
  ราคาขาย 850บาท

 • 399834967_268929142768933_2601474052725241226_n.jpg
  ตู้โมบาย สีดำ 2 ลิ้นซัก รายละเอียด : ตู้โมบาย สีดำ 2 ลิ้นชัก มีล้อแข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 30*52*61 ซม. จำนวน : 18 ตัว ราคา : 450 บาท / ตัว
  ราคาขาย 450บาท

 • 399861568_849119983336324_6955782798849228182_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้โมบายไม้ 2 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 42*50*50 ซม. จำนวน : 14 ตู้ ราคา : 450 บาท / ตู้
  ราคาขาย 450บาท

 • 399912755_1085043799598515_1524984572903433128_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก หน้าลาย รายละเอียด : ตู้โมบายไม้ 2 ลิ้นชักหน้าลาย แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด :50*36*59 ซม. จำนวน :15 ตู้ ราคา :490 บาท / ตู้
  ราคาขาย 490บาท

 • 400045022_907591274037553_2795298545484119669_n.jpg
  ตู้โมบาย 3 ลิ้นชัก หน้าสีไม้ รายละเอียด : ตู้โมบาย 3 ลิ้นชัก หน้าสีไม้ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 56*40*62 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 450 บาท / ตู้
  ราคาขาย 450บาท

 • 400879122_861915748898947_2202296593153855839_n.jpg
  ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ไม้ปาติเกิ้ล รายละเอียด : ตู้เอกสารลิ้นชัก ไม้ปาติเดิ้ล มี 4 ชั้น มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 50*90*156 ซม. จำนวน : 1 ตู้ ราคา : 1,700 บาท / ตู้
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 399934806_7288476734495699_3124556063131390379_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก บนเป็นชั้น ไม้ปาติเกิ้ล รายละเอียด : ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก ด้านบนโล่งเป็นชั้น ไม้ปาติเดิ้ล มี 2 ชั้น มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 50*90*156 ซม. จำนวน : 2 ตู้...
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 400185033_355044100542480_671378094519568396_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก บนเป็นบานเปิด ไม้ปาติเกิ้ล รายละเอียด : ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก ด้านบนบานเปิด ไม้ปาติเดิ้ล มี 2 ชั้น มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 50*90*150 ซม. จำนวน : 2 ตู้ ร...
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 400672854_214598661587897_8442108007076550555_n.jpg
  ตู้เอกสารบานเลื่อน บนโล่ง ไม้ปาติเกิ้ล รายละเอียด : ตู้เอกสารบานเลื่อน บนโล่ง ไม้ปาติเกิ้ล สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*80*150 ซม. จำนวน : 4 ตู้ ราคา : 1,700 บาท / ตู้
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 405825596_824057192807178_8112029364668658698_n.jpg
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้เหล็กเก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ยี่ห้อKITICO แข็งแรงสภาพดี พร้อมใช้งาน ขนาด : 62*47*133 ซม. จำนวน : 11 ตู้ ราคา : 2,200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 403395538_823641256183428_4213487998829293354_n.jpg
  ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก(คละสี) รายละเอียด : ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก มีลิ้นชักเก็บเอกสาร3ชั้น มีหลายสี แข็งแรงสภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 47*62*102 ซม. จำนวน : 50 ตู้ ราคา : 1,700 บาท/ตู้
  ราคาขาย 1,700บาท

 • 409511914_1070932057597978_8380109363116345454_n.jpg
  ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู็เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ไม้ปาติเกิ้ล แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใข้งาน ขนาด : 40*90*80 ซม. จำนวน : 9 ตู้ ราคา : 850 บาท / ตู้
  ราคาขาย 850บาท

 • 370915107_714018790741400_1181598035865907122_n.jpg
  ตู้โมบายเหล็ก UB รายละเอียด : ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก ยี่ห้อ UB สภาพสวย แข็งแรง พร้อมใช้งาน ขนาด : 39*60*68 ซม. จำนวน : 200 ตู้ ราคา : 850 บาท
  ราคาขาย 850บาท

 • 428198452_1645098602965170_2900450573847742342_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ตัวสูง Kokuyo รายละเอียด : ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ตัวสูง Kokuyo มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*89*216 ซม. จำนวน : 1 ตู้ ราคา : 5,500 บาท / ตู้
  ราคาขาย 5,500บาท

 • 428358245_294124926713034_8335317013524062838_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ตัวเตี้ย Kokuyo รายละเอียด : ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ตัวเตี้ย ด้านใน มี 2 ชั้น Kokuyo มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 49*90*120 ซม. จำนวน : 8 ตู้ ราคา : 3,900 บาท...
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 428165434_408463948207005_1709322081231777050_n.jpg
  ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน ตัวสูง Kokuyo รายละเอียด : ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน ตัวสูง ด้านใน มี 2 ชั้น Kokuyo มีกุญแจ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 1 ตู้ ราคา : 3,900 บาท...
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 428341385_1316573972345001_4654195603068982637_n.jpg
  ตู้เอกสารตัวโล่ง Kokuyo รายละเอียด : ตู้เอกสารตัวโล่ง ด้านใน มี 2 ชั้น Kokuyo สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*92*113 ซม. จำนวน : 10 ตู้ ราคา : 2,200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 428226529_906711801187168_1789197849731202443_n.jpg
  ตู้เอกสาร 3 บานเลื่อน Kokuyo รายละเอียด : ตู้เอกสาร 3 บานเลื่อน มีกุญแจ ด้านใน มี 2 ชั้น Kokuyo สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*88 ซม. จำนวน : 1 ตู้ ราคา : 2,900 บาท / ตู้
  ราคาขาย 2,900บาท
Visitors: 864,350