ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก

ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก #Sale
⏹ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก⏹
รายละเอียด : ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน
ขนาด : 40*63*67 ซม.
จำนวน : 100 ตัว
ราคา : 650 บาท / ตัว
ราคาขาย
650บาท
จำนวน:

 • DSCF3370.png
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมีล้อเลื่อนรหัสสินค้า:000885ราคา: 590.00บาทรายละเอียด:ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมือสอง ขนาด 41*55*63 ซม.สภาพสวยแข็งแรง มีล้อเลื่อน สินค้ามีจำนวน 15 ตู...
  ราคาขาย 590บาท

 • DSCF5963_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บของเอนกประสงค์ รายละเอียด : ตู้เหล็กเก็บของเอนกประสงค์ ปรับระดับชั้นได้ เหล็กหนาแข็งแรง ขนาด : 30*92*215 ซม. จำนวน : 30 ราคา : 2900 บาท
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF5955_resize.JPG
  ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ช่องรายละเอียด : ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12 ช่อง มีกุญแจรหัสและmasterkey สภาพสวย แข็งแรงขนาด : 46*91.5*183 ซม.จำนวน : 40 ตู้ราคา : 4500 บาท
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF7765(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายเหล็กมือสองยี่ห้อ UBรายละเอียด : ยี่ห้อ UB มี 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 39*60*68 ซม. จำนวน : 200 ตัว ราคา : 1200 บาท/ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF8049_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก รายละเอียด : ยี่ห้อ LUCKY สภาพสวยแข็งแรงขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 2900 บาท
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF8065_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักรายละเอียด : ยี่ห้อ OKAMURA สภาพสวยแข็งแรงขนาด : 45*90*122 ซม.จำนวน : 20 ตู้ราคา : 3900 บาท
  ราคาขาย 3,900บาท

 • DSCF8064_resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด รายละเอียด :ภายในมีลิ้นชักเก็บ 3 ลิ้นชัก สภาพสวยแข็งแรง ขนาด : 40*90*210 ซม. จำนวน : 7 ตู้ ราคา : 5500 บาท
  ราคาขาย 5,500บาท

 • DSCF9301._resize.JPG
  ตู้ไม้โมบายเอกสาร 2 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้ไม้โมบายเอกสาร 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 60*48*65 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9337._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9372._resize.JPG
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีขาว)รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีขาว) สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*160*80 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9365._resize.JPG
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีไม้)รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีไม้) สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*160*80 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9376._resize.JPG
  ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีดำ)รายละเอียด ตู้เอกสาร 4 บานเปิด (สีดำ) สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*160*80 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9486._resize.JPG
  ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 42*60*75 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 1,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9492._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 47*62*132 ซม.จำนวน 23 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9506._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่รายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวใหญ่สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*110 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9499._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตัวเล็กสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 90*45*77 ซม.จำนวน 20 ตัวราคา 2,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9511._resize.JPG
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดรายละเอียดตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาก 91*46*122 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 3,200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF9899._2.JPG
  ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อรายยละเอียด ตู้โมบาย 2ลิ้นชัก ไม่มีล้อ สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 40*39*53 ซม.จำนวน 22 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9911._2.JPG
  ตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิดรายละเอียดตู้ไซร์บอร์ด 4 บานเปิด สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 200*50*64 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 4500 บาท
  ราคาขาย 4,500บาท

 • DSCF9924._2.JPG
  ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักรายละเอียดตู้เหล็ก 2 ลิ้นชักสภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*90*72 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 2,200 บาท
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF9940._2.JPG
  ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชักรายละเอียด ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 39*63*68 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 1200 บาท / ตัว
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF9946._2.JPG
  ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชักรายละเอียดตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 43*50*65 ซม.จำนวน 45 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF9961._2.JPG
  ตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชักรายละเอียดตู้โมบายมีล้อ 2 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด 45*48*65 ซม.จำนวน 10 ตัวราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF0268._2.JPG
  ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์รายละเอียด ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ (มีล้อเลื่อน)ขนาด 32*74*45*74 ซม.จำนวน 1 ตัวราคา 390 บาท / ตัว
  ราคาขาย 390บาท

 • DSCF0591(1)_resize.JPG
  ชั้นไม้วางของ ชั้นไมวางของ มือสอง รายละเอียด : ขนาด : 31*107*245ซม. จำนวน : 2 ตู้ ราคา 3200 บาท / ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF0469_resize.JPG
  ตู้เหล็กวางหนังสือมือสอง รายละเอียด : เหล็กหนา แข็งแรง สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 31*92*161 ซม. จำนวน : 20 ตู้ ราคา : 2200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF0535(1)_resize.JPG
  ตู้แฟ้ม ตู้แฟ้ม มือสอง รายละเอียด : ตู้เก็บเอกสาร มี 2 สี สีครีม และสีเทา ขนาด : 31*92*181 ซม. จำนวน : 27 ใบ ราคา 2,200บาท / ใบ
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF0807.1_resize.JPG
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด รายละเอียด : 2 บานเปิด มี 1 ชั้นใส่ของ สภาพสวยพร้อมใช้ ขนาด : 40*80*80 ซม. จำนวน : 10 ใบ ราคา 1200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 1,200บาท

 • DSCF0813.1_resize.JPG
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลายไม้ ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลายไม้ รายละเอียด : ขนาด : 45*90*74 ซม. จำนวน : 20 ใบ ราคา 1200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 309103177_485701403573141_4716923230997486102_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง รายละเอียด : ยี่ห้อ Lucky เหล็กหนา สภาพดีพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*91.5*183 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา : 3200 บาท/ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF0894(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก ตู้โมบายสีเทา 3 ลิ้นชัก รายละเอียด : ขนาด : 40*50*65 ซม. จำนวน : 24 ตัว ราคา 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • DSCF0898(1)_resize.JPG
  ตู้โมบายเล็กสีขาว ตู้โมบายเล็กสีขาว รายละเอียด : ขนาด : 30**50*65 ซม. จำนวน : 17 ตัว ราคา 590 บาท / ตัว
  ราคาขาย 590บาท

 • DSCF9574(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด รายละเอียด : ตู้ มี 2 บานเปิด มีชั้นด้านใน สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*182 ซม. จำนวน : 3 ตู้ คละแบบ คละสี ราคา 3,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,200บาท

 • DSCF1072(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB สูง 4 ลิ้นชัก ตู้เอกสาร UB สูง 4 ลิ้นชัก รายละเอียด : มี 4 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 62*46*140 ซม. จำนวน : 6 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1083(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย ตู้เอกสาร Lucky บานเลื่อนทึบเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 3 ตู้ ราคา 1,900 บาท /ตู...
  ราคาขาย 1,900บาท

 • DSCF1078(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร2บานเปิดเตี้ย ตู้เอกสาร2บานเปิดเตี้ย รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเปิดทึบ สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*90*75 ซม. จำนวน : 4 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1089(1).JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีครีม ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีครีม รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 5 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1092(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : ด้านในมีชั้น 2 บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*88*88 ซม. จำนวน : 23 ตู้ ราคา 2,200 บาท /ตู้
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1085(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร UB บานเลื่อนกระจก สีเทา,สีครีม ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สีเทา รายละเอียด : มี 2 สี สีครีม,สีเทา มีชั้นด้านใน บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*88 ซม. จำนวน :...
  ราคาขาย 2,200บาท

 • DSCF1097(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง Lucky รายละเอียด : ตู้เอกสารสูง บานเลื่อนกระจก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*114 ซม. จำนวน : 5 ตู้ราคา : 2,900 บาท / ...
  ราคาขาย 2,900บาท

 • DSCF1095(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 45*90*110 ซม. จำนวน : 16 ตู้ ราคา 3,900 บาท /ตู้
  ราคาขาย 3,900บาท

 • DSCF1880(1)_resize.JPG
  ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*61*163 ซม. จำนวน : 6 ใบ ราคา : 3,900 บาท / ใบ
  ราคาขาย 3,900บาท

 • 350132723_1704847956623163_5717463637496981624_n.jpg
  ตู้โมบาย 3 ลิ้นชัก Rock worth รายละเอียด : ตู้โมบาย 3 ลิ้นชัก Rock worth สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*50*60 ซม. จำนวน : 35 ตัว ราคา : 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • 350378823_629259182447929_7850209960725079024_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีหูจับรายละเอียด : ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีหูจับเหล็ก สภาพสวยพร้อมใช้งานขนาด : 45*54*62 ซม.จำนวน : 35 ตัวราคา : 850 บาท / ตัว
  ราคาขาย 850บาท

 • 349271429_3495863023990001_1379540237544664137_n.jpg
  ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สีเทา ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้โมบายเหล็ก 3 ลิ้นชัก สีเทา แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 38*56*70ซม. จำนวน : 22 ตัว ราคา : 1,200 บา...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 350261915_3607172022862698_5617402058529943369_n.jpg
  ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา รายละเอียด : ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก สีเทา แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 54*62*133ซม. จำนวน : 5 ใบ ราคา : 2,700 บาท / ตัว
  ราคาขาย 2,700บาท

 • 350645782_2003075873371257_696835649046797379_n.jpg
  ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง สีขาว ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง สีขาว รายละเอียด : ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 46*92*182 ซม. จำนวน : 32 ใบ ราคา : 3,200 บาท /ใบ
  ราคาขาย 3,200บาท

 • 350241736_239835592026304_572687813025116927_n.jpg
  ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก รายละเอียด : ตู้โมบาย 2 ลิ้นชัก มีล้อ แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 35*50*65 ซม. จำนวน : 6 ใบ ราคา : 850 บาท / ใบ
  ราคาขาย 850บาท

 • 350688515_237160072356244_948210197636552502_n.jpg
  ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด รายละเอียด : ตู้เอกสาร มีบานเปิดบนล่าง แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*80*166 ซม. จำนวน : 8 ใบ ราคา : 2,200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 2,200บาท

 • 350354859_827923922235115_2084837763240848142_n.jpg
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด รายละเอียด : ตู้เอกสาร มี 2 บานเปิด แข็งแรง สภาพสวยพร้อมใช้งาน ขนาด : 40*80*86 ซม. จำนวน : 13 ใบ ราคา : 1,200 บาท / ใบ
  ราคาขาย 1,200บาท
Visitors: 719,121