TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ


TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ

รายละเอียด : TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ยังไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วย PVC ขาเหล็กแข็งแรง

ขนาด : 102*79*120 ซม.

จำนวน : 30ชุด ราคา : 2200 บาท SALE!!! 1,200 บาท

ราคาขาย
1,200บาท
จำนวน:
Visitors: 781,342