TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ

TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ

รายละเอียด : TB5 โต๊ะทำงาน,โต๊ะทานอาหาร+ลิ้นชักเก็บของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ยังไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วย PVC ขาเหล็กแข็งแรง

ขนาด : 102*79*120 ซม.

จำนวน : 50 ตัว

ราคา : 1700 บาท SALE!!! 1,200 บาท

ราคาขาย
1,200บาท
จำนวน:

 • 376386403_1580232462503674_5172601667126553207_n.jpg
  TB1 โต๊ะทำงาน+ลิ้นชักเก็บของ รายละเอียด : TB1 โต๊ะทำงาน+ลิ้นชักเก็บของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เตลือบผิวเมลามีน ขาเหล็กแข็งแรง ขนาด : 33*79*120 ซม. จ...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 376383446_211834741910768_1957264651812115589_n.jpg
  TB2 โต๊ะทำงาน+ชั้นวางของ รายละเอียด : โต๊ะทำงาน+ชั้นวางของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วย PVC ขาเหล็กแข็งแรง ขนาด : 33*156*120 ซม. จำนวน : 28 ...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 376372773_2145357165670669_4268435878403340606_n.jpg
  TB3 โต๊ะทำงาน+ตู้เก็บของ+ชั้นวางของ รายละเอียด : TB3 โต๊ะทำงาน+ตู้เก็บของ+ชั้นวางของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วยเมลามีน ขาเหล็กแข็งแรง ขนาด :...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 375568285_294027736595262_8529800207118796887_n.jpg
  TB4 โต๊ะทำงาน+ลิ้นชักเก็บของ+ราวแขวน รายละเอียด : TB4 โต๊ะทำงาน+ลิ้นชักเก็บของ+ราวแขวน สินค้าใหม่แกะกล่อง ไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วยเมลามีน ขาเหล็กแข็งแรง ขนาด...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 375214115_832278635171508_6598718109450966098_n.jpg
  TB6 โต๊ะทำงาน+2ลิ้นชักเก็บของ+ชั้นวางของ รายละเอียด : TB7 โต๊ะทำงาน+2ลิ้นชักเก็บของ+ชั้นวางของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ยังไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วยเมลามีน ขาเหล็กแ...
  ราคาขาย 1,200บาท

 • 373084346_717378380232139_6154131976524702659_n.jpg
  TB7 โต๊ะบาร์+ลิ้นชักเก็บของ รายละเอียด : โต๊ะบาร์+ลิ้นชักเก็บของ สินค้าใหม่แกะกล่อง ไม่ผ่านการใช้งาน วัสดุเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วย PVC ขาเหล็กแข็งแรงขนาด : 127*97*120 ซม. จำนวน : ...
  ราคาขาย 1,200บาท
Visitors: 973,407